1. Luotto

1.1 Tämä asiakirja on luotu vierailemalla Koh Rongiin SEQ Legalin kautta.

2. Tekijänoikeusilmoitus

2.1 Tekijänoikeudet (c) 2014 Käy Koh Rongissa.

2.2 Jollei tämän ilmoituksen nimenomaisista säännöksistä muuta johdu:

(a) Me yhdessä lisenssinantajien kanssa omistavat ja valvomaan kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet verkkosivuillamme ja verkkosivustollamme esitetyllä aineistolla; ja

(b) kaikki sivustomme tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä verkkosivustollamme kuuluvat materiaalit ovat varattuja.

3. Tekijänoikeuslupa

3.1 Voit:

(a) tarkastella sivuja verkkosivustollamme verkkoselaimessa;

(b) lataa sivut verkkosivustollamme välimuistiin selaimessa;

(c) tulostaa sivuja verkkosivuillamme;

(d) äänittää ääni- ja videotiedostoja verkkosivustollamme; ja

(e) käyttää Visit Koh Rongia verkkoselain,

jollei tämän ilmoituksen muista määräyksistä muuta johdu.

3.2 Jollei tämän ilmoituksen muissa säännöksissä nimenomaisesti sallita, et saa ladata mitään materiaalia verkkosivustollamme tai tallentaa tällaista materiaalia tietokoneellesi.

3.3 Voit käyttää verkkosivuillamme vain tietoa Koh Rongista, suunnittelemaan ja varaamaan matkasi ja muita palveluita verkkosivuillamme. Et saa käyttää verkkosivustoamme muuhun tarkoitukseen.

3.4 Jollei tässä ilmoituksessa nimenomaisesti sallita, sinun ei pidä muokata tai muutoin muokata mitään materiaalia verkkosivustollamme.

3.5 Ellei sinulla ole omaa tai hallita aineistoa koskevia oikeuksia, sinun ei pidä:

(a) julkaista uudelleen materiaalia verkkosivustollamme (mukaan lukien julkaiseminen toisella verkkosivustolla);

(b) myydä, vuokrata tai alilisenssimateriaalia sivuillamme;

(c) näyttää minkä tahansa aineiston verkkosivustollamme julkisesti;

(d) hyödyntää materiaalia verkkosivustollamme kaupallisiin tarkoituksiin; tai

e) jakaa aineistoa verkkosivustollamme, jollei tässä ilmoituksessa nimenomaisesti sallita.

4. Hyväksyttävä käyttö

4.1 Et saa:

(a) käyttää verkkosivustoamme millään tavoin tai ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa verkkosivustoon kohdistuvia vahinkoja tai heikentää sivuston suorituskykyä, käytettävyyttä tai saatavuutta;

(b) käyttää verkkosivustoamme laittomasti, laittomasti, vilpillisesti tai vahingollisesti tai laittomasti, laitonta, vilpillistä tai haitallista tarkoitusta tai toimintaa varten;

(c) käyttää verkkosivustoamme kopioimaan, tallentamaan, vastaanottamaan, välittämään, lähettämään, käyttämään, julkaisemaan tai jakamaan aineistoa, joka koostuu (tai liittyy) vakooja-, tietokonevirus-, Troijan hevonen, mato, avainroutu logger, rootkit tai muu haittaohjelmat; tai

d) harjoittaa järjestelmällistä tai automatisoitua tiedonkeruuta (mukaan lukien rajoituksetta kaavinta, tietojen louhinta, tietojen poisto ja tiedonkeruu) verkkosivustollamme tai suhteessa ilman nimenomaista kirjallista suostumustasi.

5. Ilmoita väärinkäytöstä

5.1 Jos huomaat verkkosivujemme laittomasta aineistosta tai toiminnasta tai mistään materiaalista tai toiminnasta, joka rikkoo tätä ilmoitusta, ilmoita siitä meille.

5.2 Voit ilmoittaa meille tällaisesta materiaalista tai toiminnasta sähköpostilla.

6. Tekijänoikeuksien noudattaminen

6.1 Tekijänoikeuksemme suojaamme erittäin vakavasti.

6.2 Jos havaitsemme, että olet käyttänyt tekijänoikeudellisia materiaaleja vastoin tässä ilmoituksessa mainittua käyttöoikeutta, voimme saattaa teitä vastaan ​​oikeudenkäynnin, haitata rahallista vahinkoa ja / tai kieltomääräys lopettaa näiden materiaalien käyttäminen. Voitaisiin myös määrätä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

7. käyttöoikeudet

7.1 Voit pyytää lupaa käyttää tekijänoikeusmateriaaleja verkkosivuillamme kirjoittamalla meille sähköpostilla.